1-1-7 1-1-2

nkteam.cz

 

 

Platnost kuponů je jeden rok.

 
 
Firma se svou činností zaměřuje na odborný výcvik v oblasti ochrany osob a majetku dále pak na relaxační programy se zaměřením střelectví, military a historie. Poskytuje svým klientům veškerý servis při průběhu školení či výcvikového programu. Zájemcům z řad jednotlivců či firem se věnuje výcvikový team sestávající z instruktorů s prověřenou odborností. Instruktoři hovoří aktivně  anglicky a francouzsky. Kurzy jsou rozděleny do podskupin - základní a pro pokročilé. Cílem školení je připravit účastníka pro výkon povolání v oblasti bezpečnosti, či jen doplnit znalosti jenž jsou součástí povolání zabývajícího se ochranou majetku a osob.Výcvik je prováděn na základě individuálně připravených scénářů, sestavených instruktory dle reálných situací v jakých se může účastník při výkonu povolání ocitnout.
 
Zážitkové střílení.
V rámci zábavného střílení se snažíme našim klientům poskytovat stále nové zážitky a informace. Klient si může zakoupit střelecký modul dle nabídky, je však možné sestavit modul na míru dle přání. Můžete si vyzkoušet střelbu z různých zbraní i přes to, že nejste držitelem zbrojního průkazu.
Nabídku zážitků najdete také na stránkách www.strileni.com
 
 Prohlášení! Prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou, či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporujeme. Naše aktivity mají pouze komerční charakter. Členem NK-Teamu není možné se stát, je možné se pouze zůčastnit jeho školení a zážitkových akcí.